Training Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK

Voor docenten alfabetisering in de ISK

Werkt u met alfaleerlingen in de ISK? Dan kunt u gratis deelnemen aan de training Werken met de Leerlijn Alfabetisering in de ISK (voorjaar 2019).

Doel:

In deze training leert u hoe u de doelen van de leerlijn gebruikt in uw lessen, uit welke stappen en onderdelen een succesvol alfatraject bestaat en welke werkvormen en materialen daarbij passen.

Inhoud:

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het werken aan spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij is er aandacht voor hoe je snel van start gaat in de alfaklas, hoe je kunt differentiëren en hoe je leerlingen zelfstandig kunt leren werken. Het is een praktische training, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen.

Deelnemers:

Maximaal 12

In principe één docent per ISK. Wilt u samen met een collega komen die ook les geeft aan alfaleerlingen, dan kan uw collega op de wachtlijst komen.

Tijdsinvestering:

Twee studiemiddagen van 13.30 tot 17.00 uur, met een voorbereidende opdracht (twee uur) tussentijdse praktijkopdracht (acht uur). Deelnemers die beide studiemiddagen aanwezig zijn en aan de eisen aan de praktijkopdracht hebben voldaan ontvangen een certificaat van het ITTA.

Data:

De trainingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Assen, Nijmegen en Tilburg zijn vol.

Er is alleen nog plaats in Eindhoven (training 2):

Donderdag 23 mei

Donderdag 13 juni

Locaties:

De precieze locaties worden later bekendgemaakt.

Aanmelden en contact:

U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Jesse van den Doren: jessevandendoren@schoolinfo.nl.

Voor meer informatie over de inhoud van de training kunt u terecht bij Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl.

Kosten:

Aan de trainingen op bovengenoemde data zijn geen kosten verbonden.

Mocht u belangstelling hebben voor deze training op uw locatie, dan kunnen wij dat uiteraard verzorgen, tegen kostprijs.

Referenties

Het ITTA is al ruim 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo). In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK docenten.