Training Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

In 2019 kwam de Leerlijn Alfabetisering ISK beschikbaar op Wikiwijs. Deze leerlijn biedt een overzicht van doelen, woordenschat en lesmaterialen voor alfabetisering van ISK-leerlingen. Wilt u weten hoe u doelgericht kunt werken in de ISK-alfaklas; met welke materialen en werkvormen, en rond welke onderwerpen? Dan is deze training iets voor u. Wilt u meer verdieping en werken aan een leerlijn voor uw school? Dan is de scholing Een leerlijn voor de alfaklas ISK misschien iets voor u.

Doel:

In deze training leert u hoe u de doelen van de leerlijn gebruikt in uw lessen, uit welke stappen en onderdelen een succesvol alfatraject bestaat en welke werkvormen en materialen daarbij passen.

Inhoud:

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het werken aan spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij is er aandacht voor hoe je snel van start gaat in de alfaklas, hoe je kunt differentiëren en hoe je leerlingen zelfstandig kunt leren werken. Het is een praktische training, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen.

Deelnemers:

Maximaal 12

Tijdsinvestering:

Twee studiemiddagen van 13.30 tot 17.00 uur, met een voorbereidende opdracht (twee uur) tussentijdse praktijkopdracht (acht uur). Deelnemers die beide studiemiddagen aanwezig zijn en aan de eisen aan de praktijkopdracht hebben voldaan ontvangen een certificaat van het ITTA.

Data:

Open inschrijving: voorjaar 2020

Locaties:

Open inschrijvingstraining in Amsterdam

Incompanytraining is mogelijk

Aanmelden en contact:

Als u belangstelling hebt voor training op het gebied van alfabetisering in de ISK, op uw locatie of in Amsterdam, neem dan contact op met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl.

Zie ook: Een leerlijn voor de alfaklas

Kosten:

Op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo).

In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad. In het voorjaar van 2019 schoolde het ITTA 100 alfa-docenten in het werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK.