Training Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK

Voor docenten alfabetisering in de ISK

Werkt u met alfaleerlingen in de ISK? Dan kunt u gratis deelnemen aan de kennismakingstraining Werken met de Leerlijn Alfabetisering in de ISK (voorjaar 2019).

In het najaar van 2019 start de vervolgtraining Een leerlijn voor de alfaklas.

Doel:

In deze training leert u hoe u de doelen van de leerlijn gebruikt in uw lessen, uit welke stappen en onderdelen een succesvol alfatraject bestaat en welke werkvormen en materialen daarbij passen.

Inhoud:

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het werken aan spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij is er aandacht voor hoe je snel van start gaat in de alfaklas, hoe je kunt differentiëren en hoe je leerlingen zelfstandig kunt leren werken. Het is een praktische training, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen.

Deelnemers:

Maximaal 12

Tijdsinvestering:

Twee studiemiddagen van 13.30 tot 17.00 uur, met een voorbereidende opdracht (twee uur) tussentijdse praktijkopdracht (acht uur). Deelnemers die beide studiemiddagen aanwezig zijn en aan de eisen aan de praktijkopdracht hebben voldaan ontvangen een certificaat van het ITTA.

Data:

Alle 10 de kennismakingstrainingen die dit voorjaar worden gegeven zijn vol.

Als u belangstelling hebt voor deze kennismakingstraining of de vervolgtraining Een leerlijn voor de alfaklas, op uw locatie of in Amsterdam, neem dan contact op met petra.popma@itta.uva.nl.

Locaties:

Open inschrijvingstraining in Amsterdam

Incompanytraining is mogelijk

Aanmelden en contact:

Voor vragen over uw aanmelding voor de trainingen in het voorjaar van 2019 kunt u contact opnemen met Jesse van den Doren: jessevandendoren@schoolinfo.nl.

Voor meer informatie over de inhoud van de training kunt u terecht bij Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl.

Kosten:

In het voorjaar van 2019 kan deze training kosteloos worden aangeboden aan alfadocenten in de ISK.

Deze training kan ook worden verzorgd op uw locatie. Kosten: op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo). In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo.