Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

In 2019 kwam de Leerlijn Alfabetisering ISK beschikbaar op Wikiwijs. Deze leerlijn biedt een overzicht van doelen, woordenschat en lesmaterialen voor alfabetisering van ISK-leerlingen. Wilt u weten hoe u aan deze doelen kunt werken in de ISK-alfaklas en welke materialen en werkvormen effectief zijn? Dan is deze kennismakingstraining iets voor u.

Wilt u liever concreet aan de slag met Alfataal? In de training Werken met Alfataal gaat u actief aan de slag met de activerende werkvormen en doelgerichte taken van Alfataal.

Doel:

In deze training leert u hoe u de doelen van de leerlijn gebruikt in uw lessen, uit welke stappen en onderdelen een succesvol alfatraject bestaat en welke werkvormen en materialen daarbij passen.

Inhoud:

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het werken aan spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij is er aandacht voor hoe je snel van start gaat in de alfaklas, hoe je kunt differentiëren en hoe je leerlingen zelfstandig kunt leren werken. Het is een praktische training, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen.

Deelnemers:

Deze training is bedoeld voor alfadocenten in de ISK.

Aantal deelnemers: maximaal 12

Tijdsinvestering:

Twee bijeenkomsten van een dagdeel, met een voorbereidende opdracht (twee uur) en een tussentijdse praktijkopdracht (acht uur). 

Data:

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 uur.

1. 7 oktober 2020
2. 4 november 2020

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

contactpersoon:

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl.

Kosten:

Incompany: op aanvraag

Open inschrijving € 250,- p.p. (speciale prijs).

Referenties:

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo.

In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad. In het voorjaar van 2019 schoolde het ITTA 100 alfa-docenten in het werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK.

Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.