Leesvaardigheid

Aandacht voor leesvaardigheid in alle vakken is een belangrijke factor voor het vergroten van het leersucces van alle leerlingen.

Wat doen wij?

Het ITTA kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het implementeren van een aanpak om de leesvaardigheid te vergroten.

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor zowel taal- als vakdocenten, voor ondersteuners en voor schoolleiding.

Bekijk ons trainingenoverzicht.

Advies en ondersteuning

Een verandering inzetten vergt een goed plan en genoeg draagvlak. Wilt u (schoolbreed) een aanpak voor het versterken van de leesvaardigheid inzetten, dan denken wij graag met u mee.

Projecten

We voeren regelmatig projecten uit rondom het thema Leesvaardigheid. Zo hebben we samen met het Expertisecentrum Nederlands een Toolbox ‘Leesbevordering op maat’ ontwikkeld, een werkwijze waarmee docenten keuzes kunnen maken uit verschillende bestaande programma’s of activiteiten om aan leesbevordering te werken. Ook hebben we de Basislijst Schooltaalwoorden opgesteld, met daarin de 1600 basiswoorden van de verschillende vakken in het vmbo. Bekijk onze projecten in het vo om inspiratie op te doen.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over Leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw school of meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor leesvaardigheid in het regulier onderwijs? Neem dan contact op met Femke Scheltinga of Lies Alons.