24 okt. 2019 - 13:47:12 Publicatiedatum: 24 oktober 2019

Conferentie Slim Samenwerken Bij Inburgering

In mei 2019 pleitte de Sociaal-Economische Raad (SER) al voor een effectievere ondersteuning van statushouders met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. 

Op maandag 18 november organiseren Binnenlands Bestuur, TopTaal en Nieuwkomers aan de Slag, een samenwerkingsverband waar het ITTA deel van uitmaakt, voor gemeenten een conferentie over de effectievere ondersteuning van statushouders bij het zoeken naar werk. 

Tijdens de conferentie gaan we in op de volgende thema's: 

  • AVG-proof regie nemen en monitoren
  • Een integrale aanpak, hoe doe je dat? 
  • De kortste weg naar duurzame inburgering

Deelname is gratis voor ambtenaren en bestuurders werkzaam bij de overheid. 

Klik hier voor programma en aanmelding.