Fast Lane to the labour market: snel op weg naar werk of opleiding

Erasmus+ project: een praktische aanpak voor de toeleiding naar werk of beroepsopleiding

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vluchtelingen en andere nieuwkomers voldoende zijn toegerust om aan het werk te komen? En hoe kunnen bedrijven zorgen voor een goede inpassing op de werkvloer? In het project Fast Lane to the Labour market & VET ontwikkelden partners uit vijf landen een aanpak voor een snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt en beroepsopleidingen voor inburgeraars.

Bekijk de video over het project.

Beschikbare materialen

Het project heeft de volgende volgende producten opgeleverd:

 • Succescriteria (Engels) voor arbeidstoeleiding van vluchtelingen. De succescriteria zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en de verzameling van good-practices in de verschillende landen.
  De succescriteria zijn ingedeeld in vier categorieën: overkoepelende succesfactoren, succesfactoren voor een geintegreerd curriculum, voor een off-the-job of voorbereidende setting, en voor een on-the-job of werkvloersetting.
 • De quickscan bevat een methodiek voor het in kaart brengen van verschillende soorten competenties. Niet alleen formele, maar ook non-formele en informele educatie worden daarbij beschreven. De quickscan bestaat uit een handleiding, een observatielijst, voorbeeldtaken en een beschrijving van een creatieve benadering voor biografisch werk.
 • Het curriculum bevat een aanpak voor werkgericht leren, met aandacht voor het versterken van de taalvaardigheid, beroepscompetenties en softskills. Als materialen zijn een set met praktijkopdrachten, een logboek en een handleiding met organisatiemodel ontwikkeld. 
  De 24 praktijkopdrachten zijn ingedeeld in vier categorieën: kennismaken met het werk, sociale en culturele aspecten van het werk, taal op het werk en professionele competenties. De opdrachten zijn op elke werkplek te gebruiken, op verschillende taalniveaus. Ze zijn te gebruiken in allerlei beroepssectoren. 
  Het stagelogboek is een reflectiedocument. De deelnemer leert reflecteren op verschillende aspecten van zijn stage: de uitgevoerde activiteiten en de beleving, het taal leren, de eigen competenties en de reflectie met beoordeling van de praktijkopleider. Klik hier voor alle documenten.
 • Het trainingsmateriaal is bedoeld voor trainers en begeleiders in bedrijven die met vluchtelingen aan de slag gaan. Het bevat gedetailleerd uitgewerkte workshops rond vier onderwerpen voor deskundigheidsbevordering. De onderwerpen zijn:
  • intercultureel bewustzijn
  • het ontwikkelen van beroepsvaardigheden
  • beroepenoriëntatie
  • oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Een video (zie hierboven) met een toelichting op het project en tips over het werken met het materiaal.
 • Monitoring instrumenten met checklists die als handreiking gebruikt kunnen worden door opleiders en bedrijven die in hun organisatie met vluchtelingen te maken krijgen.

Informatie

Voor informatie over het project of de toepassing in uw eigen organisatie, kunt u contact opnemen met Bregje Kaars Sijpesteijn.

Partners

In dit Erasmus+ project werkten partners uit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Italië samen. Vanuit Nederland zijn ITTA UvA en de roc's Alfa-college en Scalda betrokken.

Het twee jaar durende project is september 2018 afgerond.