19 okt. 2021 - 08:53:14 Publicatiedatum: 4 oktober 2021

Nieuwe uitgave Vakgesprekken

Ontwikkeling van mondelinge vaardigheden in de praktijk

Op veler verzoek hebben we ‘Vakgesprekken, Praten over je beroep’ opnieuw uitgegeven. Het geeft NT2-studenten handvatten om een effectief vakgesprek te kunnen voeren. Met het nieuwe inburgeringsstelsel in het vooruitzicht is een heruitgave van Vakgesprekken nu actuelere dan ooit.

Taal leren in een praktijkgerichte context

In het nieuwe inburgeringsstelsel speelt goede ontwikkeling van mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken, gesprekken voeren) een nog grotere rol dan voorheen. Inburgeraars combineren taallessen immers met (vrijwillig) werk of stage. En binnen het onderwijstraject komt de taallat nog hoger te liggen dan nu het geval is. Een van de bekende succesfactoren voor taalverwerving is: gebruik de praktijk om taal ín en vóór te leren. Een andere is: geef de cursist de regie!

Praten in en over je vak

De aanpak van Vakgesprekken is gebaseerd op succesvolle taalverwervingsaanpakken, waarvan wij de theorie en de praktische uitwerking in de lezing op de BVNT2-conferentie 2021 toegelicht hebben. Bent u ook benieuwd naar de gedachte achter Vakgesprekken en naar hoe u er in de praktijk mee kunt werken? Kijk dan bij Vakgesprekken of lees de hand-out van de lezing Didactiek mondelinge vaardigheden. We komen ook graag bij u langs voor een lezing of workshop over Vakgesprekken of de didactiek van mondelinge vaardigheden in een praktijkgerichte context.

Info

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Tiba Bolle.

De heruitgave van Vakgesprekken is een samenwerking tussen uitgeverij Eenvoudig communiceren en het ITTA..