Aan Zet – Mijn toekomst in Nederland

Een nieuwe methodiek die participatie vroegtijdig in het inburgeringstraject centraal stelt en zelfredzaamheid stimuleert.

Auteur:

KleurRijker, i.s.m. ITTA en Bas Schuiling


Publicatiedatum: 2023
Type publicatie: Materiaal

De nieuwe Wet inburgering (Wi21) steekt naast taal expliciet in op participatie. AanZet is een nieuwe methodiek die samen met inburgeraars is ontwikkeld om participatie meteen aan het begin van het inburgeringstraject centraal te stellen.

Zo snel mogelijk participeren

Hoe eerder iemand begint met participeren in de maatschappij, hoe beter dit is gebleken voor het inburgeringstraject en integratie op langere termijn. AanZet is dan ook speciaal ontwikkeld om de inburgeraar zo snel mogelijk te laten starten met (orientatie op) participatie. Zelfs voordat een deelnemer formeel een leerroute toegewezen heeft gekregen, kan die orientatie al worden gestart. AanZet vormt daarvoor een goede basis.

Zelfredzaamheid

Om zelfredzaamheid te ervaren, zijn een verschillende dingen belangrijk. Bijvoorbeeld:

  • dat iemand de nieuwe leefomgeving leert kennen en zich bewust wordt van (culturele) verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en de eigen ervaring, verwachtingen en mogelijkheden;
  • dat de drempel om op een ander af te stappen voor hulp lager wordt en inburgeraars hun netwerk uitbreiden;
  • dat iemand leert dat je kan aangeven wat de richting is die je wilt bewandelen en ook zicht krijgt op hoe je dat in Nederland aanpakt.

Flexibele methodiek brengt nieuwkomers in actiestand

Aan Zet – Mijn toekomst in Nederland is een flexibele methodiek die nieuwkomers helpt praktische inzichten en handvatten voor hun inburgering op te doen. De methodiek slaat een brug tussen het land van herkomst en Nederland en brengt nieuwkomers in actiestand.  Aan Zet is qua taal laagdrempelig en leunt op de steuntaal - het is géén taalmethode.

De leefwereld van de inburgeraar

Op informele wijze sluit deze methode en het werkboek aan op de behoeftes en leefwereld van de inburgeraar:

  • Kennis die herbruikbaar is vanuit het land van herkomst wordt opgeroepen d.m.v. praktische voorbeelden uit het dagelijks leven;
  • Doordat AanZet veel visuele ondersteuning biedt, wordt de al aanwezige kennis geactiveerd en krijgt de gebruiker meer grip op het lesmateriaal.
  • De gebruiker zal zich meer competent voelen doordat de afbeeldingen en de context daarvan (cultureel) herkenbaar zijn en voor meer begrip zorgen;

Wat zit erin?

De thema’s hebben betrekking op leefgebieden zoals mensen ontmoeten, wonen, gezondheid, geldzaken, kinderen en opvoeding en ondernemerschap en op MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie). Je hoeft niet alle thema’s te benutten: je kunt de basisthema’s bijvoorbeeld gebruiken voor een Startklas, er een compleet MAP-traject mee inrichten, ze integreren in de leerroutes of alleen de thema’s over gezondheid of juist vrije tijd eruit pikken om het lokale aanbod aan te vullen. Om die reden zijn de thema’s ook niet genummerd.

Online leeromgeving

Hoe en waar begin je als inburgeraar met het leren kennen van het land waar je terecht bent gekomen en de culturele verschillen en overeenkomsten met jouw eigen achtergrond en ervaring?

Om inburgeraars op weg te helpen om het antwoord te vinden hebben zij naast bijeenkomsten ook een toegang tot een online leeromgeving. Hier zijn onder andere interviews met inburgeraars te vinden, waarin alle thema’s aan bod komen.

Deze online leeromgeving is beschikbaar in vier steuntalen: Tigrinya, Dari, Arabisch en Engels.

Informatie

Meer informatie over AanZet vind je hier.