15 mrt. 2021 - 17:38:18 Publicatiedatum: 7 januari 2021

Informatieve video Alfataal beschikbaar

In 2020 kwam Alfataal beschikbaar, lesmateriaal voor oefening van mondelinge vaardigheden in de ISK-alfaklas. In twintig thema’s oefenen alfaleerlingen op hun eigen niveau met gesprekken voeren, en beter lezen en schrijven. Voor wie meer wil weten over hoe Alfataal is opgebouwd is er nu een video met uitleg over de inhoud, de opbouw en over hoe je er als docent mee kunt werken.

Waar vind ik Alfataal?

Al het materiaal van Alfataal is gratis beschikbaar op de website van LOWAN. Daar is nu ook de uitlegvideo te vinden, waarin in het kort de opbouw en de manier van werken met Alfataal wordt toegelicht.

Wat is Alfataal?

Alfataal is materiaal voor het oefenen van gespreksvaardigheid met alfaleerlingen in de ISK. Voor de leerling is er lesmateriaal in 20 aansprekende thema’s. Veel woorden en handige zinnen leren en gesprekjes oefenen staat voorop. Beter functioneel leren lezen en schrijven wordt hieraan gekoppeld. Alfataal is gemaakt voor klassikaal gebruik, met gedifferentieerde oefeningen voor Alfa A, Alfa B en Alfa C, om met en van elkaar te leren. Elk thema biedt voor 4 tot 6 uur lesmateriaal.

Voor de docent zijn er een algemene handleiding, beschrijvingen van veelgebruikte activerende werkvormen en een uitgebreide handleiding bij elk thema. Daarnaast is er per thema extra materiaal beschikbaar zoals gesprekskaartjes, memory- en bingokaarten om woorden te herhalen en de taalkaart voor de Naar buiten-opdracht.

Training Werken met Alfataal in de ISK-alfaklas

Meer weten over hoe je werkt aan mondelinge vaardigheden en actief leren binnen en buiten de klas met alfaleerlingen in de ISK? In de training Werken met Alfataal in de ISK-alfaklas leert u er alles over.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Popma petra.popma@itta.uva.nl en Anne Marije de Goeijen annemarije.degoeijen@itta.uva.nl.

Alfataal is ontwikkeld door het ITTA UvA in samenwerking met een expertteam van alfadocenten in de ISK en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad en mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.