5 feb. 2021 - 14:05:11 Publicatiedatum: 28 januari 2021

Scholing Digitale vaardigheden in de ISK gaat van start!

Start 18 maart 2021

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar, ook voor ISK-leerlingen. In korte tijd moeten ze leren omgaan met devices, programma’s en digitale communicatie om de taal te leren en om mee te komen in de maatschappij. Het ITTA verzorgt de scholing Digitale vaardigheden in de ISK voor ISK-docenten. In deze scholing leert u hoe u de digitale vaardigheden van uw ISK-leerlingen versterkt, in de klas en daarbuiten.

In vijf bijeenkomsten komen de verschillende aspecten van digitale vaardigheden aan de orde en brengt u de leerbehoefte van uw leerlingen op het gebied van digitale vaardigheden in kaart. Vervolgens gaat u aan de slag met taken waarin taalontwikkeling en digitale vaardigheden geïntegreerd worden. Ook krijgt u handreikingen voor het doceren van digitale vaardigheden en staan we stil bij effectief afstandsonderwijs.

Meer informatie?

U kunt zich nu aanmelden voor deze scholing. De scholing start op donderdag 18 maart 2021 en vindt vooralsnog online plaats. Kijk voor meer informatie en de data op de pagina Digitale vaardigheden in de ISK. In overleg kunnen wij uiteraard ook een scholing verzorgen voor een docententeam.

Digiva in de volwasseneducatie

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij volwassen leerders? Het ITTA biedt de Module Digitale vaardigheden voor docenten ve aan als onderdeel van de Opleiding Docent Basisvaardigheden. Kijk voor meer informatie over deze module bij ons trainingsaanbod.