29 nov. 2022 - 09:57:08 Publicatiedatum: 29 november 2022

Terugblik op de conferentie ‘Samenwerken met ouders in aanvullend onderwijs’

Deelnemers gingen weg met concrete handvatten om dit educatieve partnerschap te versterken

Op 10 november 2022 organiseerde NEXT, een samenwerking van ITTA UvA, Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) en Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES), de conferentie “Samenwerken met ouders in aanvullend onderwijs”.  We kijken terug op een inspirerende dag. Het is mooi om te zien hoe zo’n diverse groep professionals, die aanvullend onderwijs biedt aan kinderen, op zoek is naar nog betere samenwerking met ouders.

Samenwerken aan een rijk educatief thuismilieu

Onder andere bibliotheken, musea, zomer- en weekendscholen en welzijnsorganisaties, maar ook beleidsmakers waren aanwezig op de conferentie. Samen vormen zij de sector ‘aanvullend onderwijs’. Aanvullend onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het creëren van gelijke kansen voor kinderen uit laagtaalvaardige of laaggeletterde gezinnen. Aanvullend onderwijs is het meest effectief als je daarin goed samenwerkt met ouders. Immers: kinderen gedijen het beste als de leefwerelden op school, in de buurt en thuis verbonden zijn, juist als verschillen groot zijn. Zo werken aanvullend onderwijs en ouders samen aan het creëren van een rijk educatief thuismilieu.

Concrete handvatten

Traditionele vormen van werken met ouders dragen onvoldoende bij aan de verbinding tussen school, ouders en het aanvullend onderwijs.  Tijdens de conferentie werden concrete handvatten gegeven om dit educatieve partnerschap te versterken:

·      Keynote spreker Dr. Mariëtte Lusse schetste een werk- en denkkader voor het vormgeven van samenwerking met ouders vanuit het aanvullend onderwijs, die daadwerkelijk bijdraagt aan kansen voor kinderen. Meer informatie over haar gereedschapskist vind je hier.

·      Tijdens zijn workshop gaf David Kranenburg een presentatie over ‘Thuis in Taal’ met veel praktijkvoorbeelden, tips en tools. 

·      Fatiha Benazzi nam ons mee op haar vreedzame reis door Utrecht Overvecht. Ze deelde haar ervaringskennis als betrokken en actieve ouder bij school en in de wijk.

·      Locatieleider en oudercoördinator bij De Indische Buurt School te Amsterdam Mustapha Khaddari gaf ons praktische voorbeelden en tips over de invoering van startgesprekken aan het begin van het schooljaar.

·      Tijdens haar workshop deelde Marga van Mil de ins en outs en haar visie op meertaligheid in het gezin en in het onderwijs en gaf praktische tips om er zelf mee aan de slag te gaan. Heb je interesse in het thema ‘Meertaligheid en het opvoeden van kinderen’ ga dan naar https://www.plantinglanguages.com/about-usnd

·      Annette Diender gaf handvatten voor het organiseren van interactieve ouderbijeenkomsten. In haar workshop liet zij de aanwezigen zelf ervaren waarom het belangrijk is om tijdens bijeenkomsten ouders een actieve rol te geven. Op haar website vind je meer informatie over haar werk.

ITTA UvA zet het NEXT netwerk vanaf 2023 voort onder de nieuwe naam Ouderwijs.

Onderwijs en aanvullend onderwijs spelen een belangrijke rol in het creëren van gelijke kansen voor kinderen uit laagtaalvaardige of laaggeletterde gezinnen. Dit onderwijs is het meest effectief als je daarin goed samenwerkt met ouders. Het netwerk Ouderwijs biedt concrete handvatten om dit educatieve partnerschap te versterken en bij te dragen aan een sterk educatief thuismilieu van kinderen.

Ouderwijs is een netwerk voor professionals in regulier onderwijs (VVE, PO, VO), ISK en aanvullend onderwijs die meer willen samenwerken met ouders. Vanaf 2023 organiseert Ouderwijs diverse netwerk- en kennisdelingsmomenten, zoals (online) workshops.

Kon je er op 10 november niet bij zijn, maar leer je graag meer over samenwerken met ouders en kom je graag in contact met andere professionals uit het (aanvullend) onderwijs? Meld je gratis aan voor Netwerk Ouderwijs op https://www.ouderwijs.net/

Wil je alvast proeven wat je kan verwachten van de gratis workshops Netwerk Ouderwijs? Doe dan mee aan de laatste online workshop van NEXT op donderdag 1 december van 9.30 – 11.00 uur over  'Ouder en kind in het museum'. Meld je aan via https://www.itta.uva.nl/next-95.