17 jan. 2023 - 12:19:35 Publicatiedatum: 23 november 2022

TOVII: Trajectindicatie Verlengde Intake Inburgering

Gratis observatieinstrument t.b.v. een passende leerroute

Zoeken jullie als gemeente en taalaanbieder meer houvast om een passende leerroute voor een inburgeraar te bepalen? We stellen nu (gratis) een observatieinstrument ter beschkiking, de TOVII. Deze zet je idealiter in de verlengde intake / Startklas.

Taaldocenten en andere begeleiders tijdens de Startklas krijgen met het instrument beter zicht op de leerbaarheid in een schoolse setting. Na een observatieperiode van een aantal weken, scoort de docent op 20 criteria wat hij bij de inburgeraar ziet. Vervolgens rekent hij de score uit en leest de trajectindicatie af: Bij het instrument hoort een handreiking. Beide zijn hier gratis te downloaden.