19 sep. 2023 - 10:53:59 Publicatiedatum: 9 mei 2023

Wat je zegt ben je zelf

Oproep: docenten gezocht

In het mbo worden studenten opgeleid voor verschillende beroepspraktijken. Taalvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk, speelt daarbij een belangrijke rol. Studenten moeten zich onder andere bewust zijn van verschillen tussen formele en informele (beroeps)situaties en daarbij keuzes maken voor taalregister. Welk taalgebruik past wanneer? Formeel of informeel?

Over het project

In dit project voeren we samen met de Radboud Universiteit en het Instituut voor de Nederlandse taal een pilot uit. In de pilot maken studenten kennis met het uitvoeren van een taalexperiment waarbij ze leren over de rol van taal in hun beroepspraktijk. In een reeks van drie lessen zetten ze een experiment op in een online omgeving. Ze kiezen een spreeksituatie in hun beroep en variëren in formeel en informeel taalgebruik. Schoolgenoten, vrienden en familie worden uitgenodigd deel te nemen aan het online experiment: ze luisteren naar de fragmenten en beantwoorden vragen als: ‘Klinkt deze vrouw professioneel?’ en ‘Zou je vrienden willen zijn met hem?’ De uitkomsten worden vervolgens besproken (met ondersteuning vanuit het projectteam).

Wie zoeken we?

ITTA is op zoek naar docenten Nederlands, die lesgeven aan studenten op niveau 4.

Wat houdt deelname in?

Met ondersteuning vanuit het projectteam voer je met jouw studenten drie lessen uit in de periode september-november.

  • Les 1: introductie met uitleg over taalvariatie in verschillende (beroeps)situaties, aansprekende voorbeelden van experimenten en mogelijke opzet voor eigen experiment.
  • Les 2: uitwerking en verspreiding van het experiment binnen een website die hier speciaal voor ingericht is.
  • Les 3: de uitkomsten worden bekeken en besproken. Wat betekenen de uitkomsten? Ga je anders denken over taal?

Interesse of vragen? 

We hopen dat je aan het project wilt deelnemen. Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Dit project wordt gefinancierd door NWO in het kader van wetenschapscommunicatie.