NT2-ontwikkeling in het praktijkonderwijs

Een anderstalige leerling in het praktijkonderwijs is nog volop bezig met het ontwikkelen van zijn Nederlandse taalvaardigheid. Een succesvolle uitstroom naar werk of mbo hangt sterk samen met de taalontwikkeling. Een rijke taalleeromgeving is voor NT2-leerlingen dus essentieel.

Wat doen wij?

Het ITTA is op verschillende manieren betrokken bij het taal- en praktijkvakonderwijs in het praktijkonderwijs.

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor zowel praktijkvakdocenten als AVO-docenten, voor stagedocenten en -begeleiders en voor de schoolleiding:

Bekijk ons trainingenoverzicht.

Advies en ondersteuning

Als u met het hele team een verandering wilt inzetten, bijvoorbeeld schoolbreed werken aan NT2-ondersteuning op maat of het opzetten van taalbeleid, dan denken we graag met u mee. We kijken daarbij naar de ervaring en situatie van uw team.

Projecten

We voeren verschillende projecten uit met betrekking tot NT2-ontwikkeling in het praktijkonderwijs. Zo helpt de Drieslag NT2 praktijkvakdocenten, AVO-docenten en ondersteuners om schoolbreed te werken aan de taalvaardigheid van NT2-leerlingen. Ook bieden we handreikingen voor docenten in het het praktijkonderwijs die regelmatig NT2-leerlingen in hun les hebben. Bekijk onze projecten in het vo om inspiratie op te doen.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over NT2 en taalontwikkeling in het voortgezet onderwijs? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Lies AlonsAnne Marije de Goeijen of Luce van Donkersgoed

​​​​​​​