Ouders en school samen betrokken

Scholing voor mentoren en oudercoördinatoren in het voortgezet onderwijs

Zo divers als de populatie kinderen op een middelbare school in Nederland, zo divers is ook de populatie ouders. Hoogopgeleid, laagopgeleid, anderstalig, Nederlandstalig, diversiteit alom. Wat zij gemeen hebben, is dat zij hun kind vaak zo goed mogelijk willen ondersteunen en begeleiden. Toch zijn niet alle ouders hiertoe voldoende toegerust, bijvoorbeeld vanwege een lagere taalvaardigheid, onzekerheid of onvoldoende kennis van het Nederlandse onderwijssysteem. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft het ITTA in samenwerking met de UvA een oudercursus ontwikkeld: Mijn kind op de middelbare school.

Download Mijn kind op de middelbare school

Opzet van de oudercursus

Bij de opzet van de oudercursus is uitgegaan van wat ouders nodig hebben om op informele wijze met hun opgroeiende kind over school te spreken, hen op een coachende manier te ondersteunen bij schoolse taken en aspiratie en motivatie te stimuleren. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van interactievaardigheden van ouders om zo tot een verrijking van het educatief thuismilieu te komen. Daarbij gaat het voornamelijk om het voeren van gesprekken naar aanleiding van vakinhouden en interesses van het kind. Tijdens de cursus oefenen ouders vaardigheden zoals het stellen van prikkelende, informatieve vragen bij de leerstof zonder dat zij de leerstof zelf hoeven te begrijpen. Door te kiezen voor een passende benadering en aan te sluiten bij de capaciteiten van de ouders, wordt het voor hen mogelijk om als educatief partner van school te fungeren.

Lespakket: Mijn kind op de middelbare school
Vragen en ervaringen die ouders hebben, vormen het startpunt van de bijeenkomsten. De cursus is zo opgezet dat hij eenvoudig is aan te passen aan een schoolspecifieke situatie en de taalvaardigheid van de ouders. Naast het oudermateriaal is een trainershandleiding beschikbaar, waarin achtergrondinformatie over de werkwijze is opgenomen.

Oudercursus opzetten

Zelf een oudercursus opzetten? Het ITTA verzorgt de scholingAlle ouders betrokken. Hier leert u in twee dagdelen hoe u (laagtaalvaardige) ouders in het voortgezet onderwijs kunt begeleiden bij het versterken van het educatieve thuismilieu. Hoe ondersteunt u hen bijvoorbeeld in het voeren van interactieve gesprekken met hun kind? En hoe stimuleert u hen prikkelende vragen te stellen? Klik hier voor meer informatie over de scholing.