Samenwerkend lezen in de ISK

Samen werken aan een beter tekstbegrip

Binnen de ISK worden leerlingen in een relatief korte periode klaargestoomd voor een succesvolle doorstroom naar het regulier onderwijs. De sprong die zij daarbij moeten maken in hun Nederlandse leesvaardigheid is groot. Na een aantal jaar ISK-onderwijs moeten zij immers reguliere schoolboekteksten kunnen lezen en daaruit kunnen leren. Met het lespakket Samenwerkend lezen in de ISK bereidt u de leerlingen hier gericht op voor.

Samen aan de slag

Met de methode Samenwerkend lezen in de ISK ontwikkelen de leerlingen vaardigheden die hen in staat stellen om met informatieve schoolboekteksten om te gaan. Dit doen zij niet individueel, maar in kleine groepjes van drie leerlingen. Daarbij krijgen alle leerlingen een eigen rol met bijbehorende taken toebedeeld. Zij zijn zo genoodzaakt om over de tekst in gesprek te gaan. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Zo worden leerlingen gestimuleerd om te reflecteren op hun eigen kennis en vaardigheden, leren zij van elkaar hoe ze ingewikkelde teksten het beste kunnen aanpakken en vergroten zij hun samenwerkingsvaardigheden.

Voor leerlingen vanaf A1

Het materiaal kan worden ingezet vanaf het moment dat leerlingen niveau A1 beheersen en redelijk vlot en vloeiend lezen. Omdat de moeilijkheidsgraad van het samenwerkend lezen met name afhankelijk is van de tekstkeuze, is het materiaal geschikt voor leerlingen met een divers taalniveau.

Het lespakket is gratis te downloaden en bevat de volgende onderdelen:

Werken aan leessucces in de ISK

Het ITTA verzorgt de training Werken aan leessucces in het ISK. Hier leert u in drie dagdelen hoe u op snelle en effectieve wijze kunt werken aan de leesvaardigheid van leerlingen. Hoe leer je leerlingen bijvoorbeeld om strategisch te lezen? Welke functionele en activerende werkvormen zet je in? En hoe differentieer je in instructie en taken?