Werken aan leessucces in de ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

Hoe leer ik leerlingen in de ISK strategisch te lezen? Hoe zorg ik ervoor dat zij leeskilometers maken? Welke functionele en activerende werkvormen zet ik daarbij in? De scholing Werken aan leessucces in de ISK is geschikt voor docenten die hun vakinhoudelijke en didactische kennis rondom lezen willen versterken en uitbreiden.

Doel:

Het versterken en uitbreiden van vakinhoudelijke en didactische kennis over de ontwikkeling van leesvaardigheid bij leerlingen in de ISK.

Inhoud:

Docenten die lesgeven in de ISK krijgen theoretische inzichten en didactische handreikingen aangereikt die direct toepasbaar zijn in de lespraktijk. In de bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen behandeld, o.a.:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen en strategieën
  • Differentiatie in instructie en onderwijs
  • Didactische, activerende werkvormen
  • Samenwerkend lezen in de ISK
  • Leesmotivatie en leesvermijding

Elke deelnemer krijgt een reader met relevante artikelen. Daarnaast ontvangen de docenten het lespakket Samenwerkend lezen in de ISK waarbij leerlingen in kleine groepjes met hun schoolteksten aan de slag kunnen. 

Deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers. Aan de cursus kunnen zowel vak- als NT2-docenten deelnemen.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast leest de deelnemer een aantal artikelen en voert een praktijkopdracht uit in de eigen lespraktijk. 

Data:

Data voor een incompany training worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

Open inschrijving in Amsterdam

Incompany met het hele team op locatie

Contactpersoon:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 525 3844

Kosten:

De kosten voor een incompany training of een Open Inschrijving zijn op aanvraag.

U kunt deze cursus combineren met de cursus Werken met woorden in de ISK.

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo).