Werken aan leessucces in de ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

Hoe leer ik leerlingen in de ISK strategisch te lezen? Hoe zorg ik ervoor dat zij leeskilometers maken? Welke functionele en activerende werkvormen zet ik daarbij in? De scholing Werken aan leessucces in de ISK is geschikt voor docenten die hun vakinhoudelijke en didactische kennis rondom lezen willen versterken en uitbreiden.

Doel

Het versterken en uitbreiden van vakinhoudelijke en didactische kennis over de ontwikkeling van leesvaardigheid bij leerlingen in de ISK.

Inhoud

Docenten die lesgeven in de ISK krijgen theoretische inzichten en didactische handreikingen aangereikt die direct toepasbaar zijn in de lespraktijk. In de bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen behandeld, o.a.:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen en strategieën
  • Differentiatie in instructie en onderwijs
  • Didactische, activerende werkvormen
  • Samenwerkend lezen in de ISK
  • Leesmotivatie en leesvermijding

Elke deelnemer krijgt een reader met relevante artikelen. Daarnaast ontvangen de docenten het lespakket Samenwerkend lezen in de ISK waarbij leerlingen in kleine groepjes met hun schoolteksten aan de slag kunnen. 

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers.

Aan deze training kunnen zowel vak- als NT2-docenten deelnemen.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast leest de deelnemer een aantal artikelen en voert een praktijkopdracht uit in de eigen lespraktijk. 

Data

N.t.b.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 246 6166

Kosten

De kosten voor een incompany training zijn op aanvraag.

U kunt deze cursus combineren met de cursus Werken met woorden in de ISK.

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.