Zomerscholen in de ISK

Werken aan taal in de zomervakantie

Nieuwkomersleerlingen krijgen op de ISK volop de kans om zich onder te dompelen in de Nederlandse taal. Tijdens de zomervakantie is er veel minder taalcontact. Daar komt nog bij dat leerlingen zowel in schooljaar 2019-2020 als schooljaar 2020-2021 onderwijstijd hebben gemist. Het is daarom belangrijk om in de zomer kansen voor taalontwikkeling te creëren. Een ISK-zomerschool is een effectieve manier om leerlingen in de zomermaanden voldoende taalbagage mee te geven.

Een effectief zomerschoolprogramma draagt bij aan de taalontwikkeling. Leerlingen krijgen extra onderwijstijd en doen daarnaast mee aan sportieve, culturele of creatieve activiteiten. Ze kunnen de Nederlandse taal volop gebruiken in een ontspannen context en daarnaast doelgericht hun leerachterstanden wegwerken. Zo heeft de leerling geen last van een zomerdip en kan hij zonder moeite beginnen aan een nieuw schooljaar op de ISK. Of de leerling kan op een soepele manier doorstromen naar het regulier onderwijs.

Tips voor ISK-zomerscholen

Bij het organiseren van een zomerschool is het belangrijk om een doelgericht programma op te stellen. Een leuk programma is fijn, maar het programma wordt pas effectief als je de leeractiviteiten met zorg kiest. Wat moeten de leerlingen leren en waarom? Andere succesfactoren zijn de inzet van eigen docenten en het betrekken van de ouders bij het programma. Ben je benieuwd naar succesfactoren voor het organiseren van een ISK-zomerschool? Binnenkort plaatsen we hier tips voor het organiseren van een effectief programma. 

Zomerschoolportretten

Het ITTA heeft portretten gemaakt van ISK-zomerscholen en hun programma in de zomer van 2020. Bekijk ze hier en laat je inspireren:

Meer informatie

Wilt u zelf een zomerschool organiseren voor uw ISK? En zoekt u handvatten voor het inrichten van een effectief programma? Of heeft u al eens een ISK-zomerschool georganiseerd en wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op met Lies Alons (lies.alons@itta.uva.nl) of Anne Marije de Goeijen (annemarije.degoeijen@itta.uva.nl).