Binnen- en buitenschools: taalvrijwilligers NT2 hebben hun eigen rol

Opbrengsten van het VIME-project

Auteur:

Marlies Elderenbosch


Publicatiedatum: 2019
Type publicatie: Literatuur

Of je nu vluchteling bent, expat of ‘gewoon’ aan een nieuw leven begint met de liefde van je leven: wanneer je je vestigt in Nederland maak je kennis met een nieuwe taal, cultuur, gebruiken en gewoonten die anders zijn dan wat je kent.

Jezelf onderdompelen in een taalbad helpt het leren van de taal versnellen. Concreet betekent dat: contacten leggen met mensen die de taal als moedertaal spreken, actief naar plekken gaan waar Nederlands gesproken wordt, Nederlandse televisie en radio luisteren. Vrijwilligers spelen meer en meer een rol in de ondersteuning van anderstaligen die de taal leren.

Het Erasmus+-project VIME (Volunteers in Migrant language Education) richt zich op de effectieve inzet van vrijwilligers in het volwassenenonderwijs voor anderstaligen. In deze tekst zal ik toelichten wat het project inhield, en wat het veld kan doen met de opbrengsten van VIME.