Dat spreekt voor zich

De ontwikkeling van gespreksvaardigheid

Auteur:

Tiba Bolle & Petra Popma


Publicatiedatum: 2021
Type publicatie: Literatuur

In het nieuwe inburgeringsstelsel gaat de norm voor het taalniveau omhoog, van A2 naar B1. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van gespreksvaardigheid? En wat heeft communicatieve competentie ermee te maken? Het ITTA gaf hierover een workshop op de BVNT2-conferentie. In dit artikel verkennen ITTA-trainers en -adviseurs Tiba Bolle en Petra Popma het Europees Referentiekader1 als ijkpunt, en geven zij handzame tips voor een effectieve didactische aanpak.

Onderwijs in gesprekken voeren heeft een heel eigen dynamiek. In dit artikel wordt besproken welke factoren bepalen hoe goed een gesprek verloopt. Hierna wordt ingegaan op de vraag wat gespreksvaardig zijn inhoudt en wat dit betekent voor het onderwijs aan taalleerders die op weg zijn naar B1. 

Lees het artikel hier verder: Dat spreekt voor zich: De ontwikkeling van gespreksvaardigheid.