Doelgericht uit de startblokken

Auteur:

Katrien Bultynck en Elwine Halewijn


Publicatiedatum: 2006
Type publicatie: Archief

Artikel in LES 141 - In Nederland en Vlaanderen worden heel wat inspanningen gedaan om maatwerk te leveren. Toch blijken er inburgeraars hun traject te beëindigen, maar toch onvoldoende gewapend te zijn om in de maatschappij te participeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aanbod meer rendeert? Door het aanbod vanaf het begin meer af te stemmen op de doelsituatie die de inburgeraar voor ogen heeft met de taalverwerving. Op de website van de Taalunie vindt u concrete aanzetten hiervoor.