Een handreiking voor het meten van opbrengsten en kwaliteit van cursussen

Evaluatie van Cursussen Nederlands op de Werkvloer

Auteur:

Annet Berntsen en Lucie de Vries


Publicatiedatum: 1995
Type publicatie: Archief

Het gaat zowel om het evalueren van de cursisten op taalkennis, taalgebruik, taalcontact en houding, als om het evalueren van de cursus zelf. Voor dit laatste is een checklist met aandachtspunten opgesteld. Omdat alle aspecten van Nederlands op de Werkvloer aan de orde komen, is deze uitgave ook geschikt als een handleiding voor het opzetten van een cursus Nederlands op de Werkvloer.

Uitgave: ITTA

Niet meer verkrijgbaar.