Handreikingen voor het opzetten van een WIN-Werk traject

Nederlands op de werkvloer voor nieuwkomers en oudkomers

Auteur:

Elwine Halewijn


Publicatiedatum: 2002
Type publicatie: Archief

In deze brochure kunnen geïnteresseerden en mogelijke initiatoren informatie vinden over de doelen en de opzet van een duaal WIN-Werk traject, selectie van deelnemers, de invulling van de onderwijscomponent, de gang van zaken op de werkvloer en de betrokkenheid van management en de verantwoordelijkheden en de taken van de betrokken partners.

Uitgever:
Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling