Kennis van de Nederlandse samenleving

Herziene eindtermen voor het examen

Auteur:

Elwine Halewijn & Mirna Pit


Publicatiedatum: 2014

Artikel in LES 191. Op 1 januari 2007 trad de Wet Inburgering in werking. Deze verplicht inburgeraars om door middel van een examen aan te tonen dat zij de Nederlandse taal beheersen (tot op een vastgesteld niveau) en essentiële kennis van de
Nederlandse samenleving (KNS) hebben. Een consortium van Cito, Bureau ICE en ITTA ontwikkelde het
examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS).

Elwine Halewijn en Mirna Pit geven in dit artikel tekst en uitleg.

Lees het volledige artikel: Kennis van de Nederlandse samenleving