Nederlands op de werkvloer voor hoogopgeleiden

Auteur:

Yolande Timman, Simon Verhallen, Ahmed Zekhnini


Publicatiedatum: 1998
Type publicatie: Archief

Dit programma is een raamwerk voor arbeidsmarktgericht NT2-onderwijs voor hoog-gekwalificeerde cursisten die reeds een basiscursus NT2 gevolgd hebben en die zo snel mogelijk een bij hen passende plaats op de arbeidsmarkt willen bemachtigen.

Het materiaal heeft betrekking op de volgende drie sectoren de medische beroepssector, technische beroepen, en administratieve en ambtelijk/bestuurlijke functies. Het bevat de volgende onderdelen Woordbouw, Gespreksvoering, Beroepsoriëntatie en Vakgenoten en arbeidsmarktverkenning. Vanaf niveau B1/2F.

Uitgever:
ITTA


Deze uitgave is niet meer verkrijgbaar.