Rapportage Duale Inburgeringsvoorzieningen

Een inventarisatie van de inhoud van duale inburgeringsvoorzieningen bij tien gemeenten

Auteur:

Elwine Halewijn, Petra Popma, Annemarie Uhlenbeck


Publicatiedatum: 2009
Type publicatie: Archief

Werkervaringsplekken voor nieuwkomers zijn een krachtig middel voor integratie en taalontwikkeling. Maar ook het combineren van taal en opleiding of het participeren op een school biedt die voordelen. Duaal leren kan dus op meerdere manieren vorm krijgen.

Het ITTA inventariseerde als opdracht voor het Servicepunt Arbeidsmarktgerichte Inburgering hoe duale inburgeringsvoorzieningen er in de praktijk uit (kunnen) zien. Het rapport bevat adviezen en good practices. Gemeenten kunnen deze gebruiken voor een optimale vormgeving van duale inburgeringsvoorzieningen.

Rapportage Duale Inburgeringsvoorzieniningen, augustus 2009 (pdf)