Studeren in het Nederlands in het Hoger Onderwijs

Taalbeleid in het HO

Auteur:

Lies Alons en anderen


Publicatiedatum: 2002
Type publicatie: Archief

Dit is een serie uitgaven die gericht zijn op het verbeteren van het studieklimaat voor (allochtone en autochtone) studenten. De nadruk ligt niet op het sleutelen aan de studenten, maar op het optimaliseren van de leeromgeving.

De serie is uitgegeven door het NCB. Het ITTA heeft meegewerkt aan een aantal delen. Deze treft u hieronder aan.

Instapcursus Taal- en studievaardigheden: Docentenboek en Cursistenboek

Deze cursus is voor anderstalige studenten die zich in de beginfase bevinden van hun studie aan het hoger onderwijs. Met de cursus bekijken studenten aan welke onderdelen van taal- en studievaardigheden zij aandacht zullen moeten besteden om hun studie met succes te kunnen volgen. De student stelt eigen leerpunten vast en ontwikkelt een actieplan om aan de leerpunten te werken.

Auteurs: Lies Alons, Marieke Melissen en Marjolein de Wijk

Vaktaal

Het deel Vaktaal is een cursus waarmee anderstalige studenten van het hoger onderwijs leren omgaan met vaktaal. De cursus bestaat uit vier modulen voor vier sectoren: economie, gezondheidszorg, technische vakken en de educatieve sector. In iedere module staat verwerving van vaktaal centraal: het verwerven en leren gebruiken van vaktaalwoorden en het begrijpen van vaktaal op zinsniveau. Daarbij wordt uitgegaan van studieteksten uit de vier sectoren. De modulen zijn vooral geschikt voor taal- en schakeltrajecten naar het hoger onderwijs, maar kunnen ook gebruikt worden in de propedeuse.

Auteurs: Lies Alons, Ineke de Bakker en Jennie van Huizen

Handleiding. Adviezen voor Taalbeleid

Deze handleiding bestaat uit drie delen: I. Ervaringen van studenten; II. Adviezen voor taalbeleid en III. Cursus voor docenten. In deel II wordt het belang geschetst van een integrale visie op taalbeleid in het hoger onderwijs. De verschillende organisatorische, strategische en didactische invalshoeken van taalbeleid worden besproken. Er wordt geadviseerd over de verschillende keuzes die een opleiding/instelling kan maken. De praktijkvoorbeelden kunnen dienen als inspiratiebron. Ook bevat deel II vragenlijsten op cd-rom waarmee de behoefte van een opleiding/instelling in kaart gebracht kan worden. Hiermee kan de start van integraal taalbeleid gemarkeerd kan worden. De publicatie is een deel van de serie Studeren in het Nederlands in het Hoger Onderwijs, ontwikkeld i.o.v. ECHO.

Auteur(s): Elwine Halewijn, Connie Raijmakers-Volaart

Uitgever: NCB