Veel meer inburgeraars veel sneller aan het werk

Dat is de insteek van de nieuwe Wet Inburgering 2021.

Auteur:

Elwine Halewijn


Publicatiedatum: 2023

Alhoewel gemeenten (en inburgeraars) die ambitie delen, is de praktijk weerbarstiger. Het idee om een PIP op te stellen dat aansluit op de motivatie van de inburgeraar, zien we nog niet vaak terug. Ook lukt het gemeenten nog vaak niet om genoeg duale trajecten in te richten en zeker niet met participatieactiviteiten waarin de inburgeraar tegelijkertijd zijn taalvaardigheid kan vergroten. Ondanks de krappe arbeidsmarkt. Krappe budgetten en gebrek aan capaciteit spelen gemeenten parten. Tot slot zoeken veel gemeenten naar een manier om MAP vroegtijdig aan te bieden.

Het gevolg is dat inburgeraars geen regie voeren over hun inburgeringsproces en zich afwachtend opstellen - precies wat we wilden vermijden met de nieuwe wet. Wij zien echter mogelijkheden voor heel vroegtijdige activering van de inburgeraar op thema’s die voor hen van belang zijn, bijvoorbeeld Werk (MAP), Gezondheid, Opvoeding, Wonen, Geldzaken. Die activering kan in gang worden gezet door de inzet van rolmodellen, bijeenkomsten waarin inburgeraars met en van elkaar leren en daartussenin buitenschoolse opdrachten op maat. 

Dus hebben we - in samenwerking met inburgeraars – een methodiek ontwikkeld: AanZet. 16 modules, die elk leiden tot een eigen actieplan van de inburgeraar. Dat helpt hen om de drempels te verlagen die zij zelf ervaren om mee te draaien in hun nieuwe leefomgeving. 

 

Kenmerken van AanZet:

  • De ervaringen en oriëntatieprocessen van de inburgeraars staan centraal. Er zijn bij elke module vier video’s met ervaringsdeskundigen die in de eigen taal  vanuit de eigen cultuur reflecteren op hun proces.
  • De begeleider kan inspelen op de individuele situaties van de inburgeraars en dus vanaf het begin van het inburgeringstraject echt aansluiten bij hun behoeften. 
  • Veel visueel materiaal en de inzet van de eigen talen van de inburgeraars, maken het mogelijk (ook) te werken met mensen met een (heel) laag taalniveau en/of met weinig lees-en schrijfvaardigheid. AanZet kan goed gebruikt worden in heterogene groepen.
  • Door de modulaire opzet kun je kiezen welke thema’s je behandelt. Bijvoorbeeld alleen de MAP thema’s, alleen andere thema’s of alles. 
  • Begeleiding is coachend en gericht op groepsprocessen en kan gedaan worden door trainers met ervaring met de doelgroep:  loopbaancoaches, welzijnstrainers, sleutelpersonen, NT2-docenten en klantmanagers met trainingservaring. 

Deze kenmerken maken het materiaal geschikt voor de Startklas voorafgaand aan het PIP of om het MAP-traject mee in te vullen. Ook kan er al in het azc met AanZet gewerkt worden.  Een idee is ook om bijeenkomsten met AanZet als duale component van de inburgering te benutten, waarbij het taaltraject en de AanZet-bijeenkomsten elkaar versterken in het vergroten van de taalvaardigheid en de eigen autonomie. Door (vroegtijdig) op meerdere leefgebieden te participeren, neemt het taalcontact toe en zijn inburgeraars in staat om sneller mee te doen.

 

Informatie

Meer informatie over AanZet vind je hier.

-----------------------------------------

Aanzet - Mijn toekomst in Nederland is ontwikkeld door uitgeverij Kleurrijker in samenwerking met ITTA UvA en Bas Schuiling.