Voors, tegens en een alternatief?

Debat 1: Toets Gesproken Nederlands in het inburgeringsexamen nieuwe stijl

Auteur:

Annet Berntsen, Elwine Halewijn en Jo Fond Lam


Publicatiedatum: 2012
Type publicatie: Literatuur

Artikel in LES 180. Wat zijn de voordelen van de Toets Gesproken Nederlands (TGN), wat de nadelen? Op het Lescongres werd over deze vraag volop gedebatteerd.