Welke toets- of beoordelingsvorm past het best?

Opbrengsten in kaart brengen bij Nederlands op de Werkvloer

Auteur:

Bregje Kaars Sijpesteijn


Publicatiedatum: 2014

Artikel in LES 190. Hoe meet je de opbrengsten van je taaltraining voor arbeidsmigranten? Welke vorm van toetsing en beoordeling past daarbij? Met andere woorden: hoe breng je de vorderingen van de deelnemers aan een functiegerichte taaltraining in kaart?

In de workshop op de conferentie van de BVNt2 kregen deelnemers een handreiking om het niveau te bepalen en om vorderingen en opbrengsten zichtbaar te maken voor zowel opdrachtgever, werkvloer als deelnemer.