Aan de bak met Digiwak!

Voor leerkrachten in regulier basisonderwijs en onderwijs aan nieuwkomers

Leerlingen in het basisonderwijs zouden aan het eind van groep 8 zo’n 15.000 woorden moeten kennen. Maar welke woorden bied je aan, welke woorden zijn geschikt en welke woorden hebben voor nieuwkomers nodig? De scholing Aan de bak met Digiwak is geschikt voor leerkrachten die willen weten hoe je met Digiwak werkt en hoe je werken aan woordenschat integreert in onderwijs aan zowel Nederlandstalige als anderstalige leerlingen.

Doel

Doelgericht werken aan woordenschatontwikkeling met behulp van Digiwak en de viertakt van woordenschatdidactiek.

Inhoud

Digiwak is een online overzicht van de woorden die leerlingen inhet primair onderwijs moeten beheersen. Digiwak is onlangs uitgebreid met een overzicht van belangrijke woorden voor nieuwkomers in het basisonderwijs. 

Er zijn verschillende invullingen mogelijk van deze scholing; van een tweedaagse scholing tot een introductiebijeenkomst.

  • Voor een schoolbestuur en/of taalcoördinatoren 

  • Voor leerkrachten po

  • Voor leerkrachten po aan nieuwkomers

  • Voor docenten in de ISK

In de bijeenkomst(en) gaan we voornamelijk in op de praktische toepassing van Digiwak in de reguliere les en behandelen we de didactiek bij woordenschatontwikkeling.

Deelnemers

Maximaal 12

Tijdsinvestering

Een of twee bijeenkomsten van een dagdeel.

Afhankelijk van de scholingswens wordt een training op maat gemaakt.

Datum

Op aanvraag

Locatie

Incompany

Contactpersoon

Anne Marije de Goeijen

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid wil bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. Het ITTA heeft bijna 30 jaar ervaring in het onderwijs aan anderstalige jongeren.