Help, een NT2'er in de klas!

Hoe begeleid je een NT2-leerling in een reguliere vo-klas? Voor vakdocenten en docenten Nederlands.

In het reguliere voortgezet onderwijs hebben docenten steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen. Deze leerlingen zitten nog midden in het tweedetaalverwervingsproces. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. In deze scholing leert u hoe u NT2-leerlingen optimaal kunt begeleiden en krijgt u tips en handreikingen voor in de dagelijkse lespraktijk.  

Doel:

In deze scholing krijgt u inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal en leert u hoe u NT2-leerlingen effectief kunt begeleiden in uw eigen vak.

Inhoud:

In de scholing staan basiskennis NT2 en docentvaardigheden centraal. Het uitgangspunt is de dagelijkse onderwijspraktijk van de docent. De deelnemers leren hoe zij hun onderwijs optimaal kunnen afstemmen op de behoefte van de anderstalige leerlingen. In de scholing staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe ondersteun je de NT2-leerling bij de (voortgezette) tweedetaalverwerving?
  • Hoe combineer je het leren van een tweede taal en het verwerven van vakkennis met elkaar?
  • Hoe zorg je ervoor dat je lessen en lesmaterialen aansluiten bij het taalniveau van de NT2-leerling?
  • Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen hun woordenschat uitbreiden?
  • Hoe geef je passende en leerzame feedback aan de NT2-leerling?

In de scholing wordt een didactisch model gepresenteerd dat het uitgangspunt is voor taalontwikkelende lessen in het voortgezet onderwijs.

De taal- en vakdocenten maken kennis met deze principes en leggen hun lessen, zowel hun didactisch handelen als de inhoudelijke onderdelen (lesmaterialen), langs deze meetlat.

Deelnemers:

De scholing is voor vakdocenten en/of docenten Nederlands die in het regulier onderwijs (vmbo, havo of vwo) te maken hebben met de anderstalige leerlingen in hun les.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt u tijd aan het lezen van artikelen en het uitvoeren van praktijkopdrachten in uw lessen.

Wanneer u alle bijeenkomsten aanwezig bent en de praktijkopdrachten voldoende maakt, ontvangt u een certificaat.  

Datum:

Data open inschrijving Amsterdam: 

  • 3 oktober 2018
  • 7 november 2018
  • 12 december 2018
  • 16 januari 2019
  • 13 februari 2019

De data voor een incompany-scholing zijn in overleg.

Locatie:

Amsterdam (najaar 2018)

Kosten Op aanvraag
Contactpersonen:

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl

Niki Moeken | niki.moeken@itta.uva.nl

020-525 3844

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers  en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de doorstroom naar regulier onderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).