Opfrisbijeenkomst Taalassessoren Nederlands

Voor mbo-docenten - Op aanvraag

Hebt u enige tijd geleden een training tot Taalassessor Nederlands gevolgd, maar wilt u uw kennis opfrissen? Dilemma's bij het beoordelen tegen het licht houden? Twijfelgevallen bespreken? Volg dan een (of meerdere) opfrisbijeenkomst(en). U kunt desgewenst eigen leerlingproducten inbrengen voor intercollegiaal overleg onder begeleiding van de trainer.

Een betrouwbare beoordeling van de taalvaardigheid tijdens een intake, bij het toetsen en bij examinering in het mbo vraagt om geoefende beoordelaar. Het is mogelijk hier een training tot Taalassessor Nederlands voor te volgen. 

DoelDeelnemers scherpen hun beoordelingsvaardigheid aan om ook bij lastige gevallen beredeneerd keuzes te maken op basis van het Referentiekader Taal op niveau 2F en/ of 3F.
Inhoud

Indien het alweer een tijd geleden is dat u de training  tot Taalassessor Nederlands gedaan heeft, is het mogelijk om bij het ITTA een opfrisbijeenkomst te volgen.

Mocht u gebruik willen maken van eigen leerlingproducten, om op die manier twijfelgevallen en andere dilemma’s te bespreken, dan is het mogelijk deze voorafgaand aan de bijeenkomst(en) op te sturen. De producten zullen door de trainer beoordeeld worden, om vervolgens in de opfrisbijeenkomst(en) behandeld te worden.

Deelnemers

De training is gericht op docenten die een certificaat voor Taalassessor Nederlands hebben.

De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. 

Tijdsinvestering
  • Twee bijeenkomsten van elk een dagdeel.
  • Optioneel: een praktijkassessment gedurende een bijeenkomst.

In overleg met de opdrachtgever is ook een andere aanpak mogelijk.

Uitvoering op locatie

Bij uitvoering op locatie is het mogelijk om:

  • In overleg een selectie te maken van de taalvaardigheden en/of de taalniveaus;
  • Te werken met de beoordelingsformats van uw onderwijsinstelling;
  • De opfrisbijeenkomst onderdeel te laten zijn van een studiedag;
  • Bij de incompanytraining kan ook een variant worden aangeboden voor beroepsvakdocenten, met meer nadruk op de benodigde achtergrondkennis van het Nederlands.

De bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie en/of online.

Data en kosten

Op aanvraag.

Contactpersoon

Inge van Meelis | inge.vanmeelis@itta.uva.nl

06 1228 7051 / 020- 246 6166

ReferentiesHet ITTA heeft op veel roc's taalbeoordelaars opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands ontwikkeld. In samenwerking met Bureau ICE en Cito trainde het ITTA de examinatoren voor het Inburgeringsexamen.