Scholing Expert NT2, voor docenten in de ISK

Verdieping en verbreding voor docenten NT2 in de ISK

Deze scholing is bedoeld voor ervaren docenten NT2 in de ISK. In deze scholing verrijkt u uw kennis en vaardigheden op een aantal specifieke NT2-onderwerpen, zoals werken met leerlijnen, volgen en toetsen, alfabetisering en werken aan taal in alle vakken.

Doel

Deelnemers verbreden en verdiepen hun NT2-kennis en vaardigheden op een aantal specifieke onderwerpen. De focus ligt daarbij op de didactiek van Nederlands als tweede taal in de ISK aansluitend bij het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal (BVNT2) en het Competentieprofiel ISK-NT2-Docent (ITTA).

Inhoud

Vanuit de benodigde theoretische NT2-kennis maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Effectieve leerroutes: werken met leerlijnen en een verlengde intake in de ISK
  • Formatief evalueren, werken met een portfolio en toetsing
  • Effectief werken aan grammatica
  • Alfabetisering
  • Taal in alle vakken

In alle bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen, met aandacht voor de specifieke leersituatie en leervragen van jongeren van 12 tot 18. 

De scholing start met een digitale intake en een startopdracht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie. De deelnemer ontvangt hierop individueel feedback. De deelnemer werkt aan zelfgekozen onderwerpen ineen leerteam. De scholing wordt afgesloten met een ontwikkelopdracht voor de eigen onderwijspraktijk.

Deelnemers

De scholing is bedoeld voor ervaren NT2-docenten die lesgeven in de ISK.

We hanteren een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt u tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten, het opbouwen van een portfolio en de eindopdracht.

De totale studiebelasting bedraagt 100 uur. De gemiddelde studiebelasting is zo'n vier uur per week.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van het ITTA bij 100% aanwezigheid en uitvoering van alle praktijkopdrachten met voldoende resultaat. 

De scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK sluit aan op de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK, maar kan ook los daarvan worden gevolgd.

Data

Voorjaar 2022

Bijeenkomsten vinden plaats van 13.30 -17.00 uur.

Data voor een incompanyscholing worden overleg vastgesteld.

Locatie

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden online plaats en/of op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining).

Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 525 3844

Kosten:

€ 1150,-

Incompany: op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.