Training formatief evalueren in mbo en Entree

De focus op actief leren en effectieve feedback bij Nederlands of Engels

Bij formatieve evaluatie meet je al tijdens het leerproces in hoeverre de studenten de stof beheersen. Je deelt deze informatie met studenten om het leerproces te sturen. Dit kan door interactieve werkvormen of tussentijdse toetsing, gecombineerd met effectieve feedback. Formatieve evaluatie kan bijdragen aan meer eigenaarschap van leerlingen, hogere motivatie en betere leerprestaties. De training geeft u concrete handvatten om formatief evalueren in te zetten in mbo- en Entree-opleidingen.

Doel:

In de werkbijeenkomsten ontdekt u aan de hand van voorbeelden en eenvoudige technieken hoe meer leerwinst behaald kan worden in uw lessen.

Inhoud:

U maakt kennis met eenvoudige, maar effectieve strategieen waarmee u tijdens het leerproces kunt inschatten wat de studenten wel of niet beheersen, wat al goed gaat en waar het precies spaak loopt. Daarnaast u maakt kennis met effectieve werkvormen om studenten actiever te betrekken bij het leerproces.

In de werkbijeenkomsten zult u:

  • kennismaken met de vijf strategieën voor formatief evalueren;
  • formatief  evalueren leren inzetten in verschillende momenten van de les;
  • lesplannen uitwerken en in de praktijkopdracht uitproberen.

In de training komen veel voorbeelden van in het mbo beproefde werkvormen aan de orde en gaan. Daarbij werken we met de stappen en hulpmiddelen die effectief zijn gebleken om een actieve leerhouding bij studenten in het mbo te stimuleren.

In deze training gebruiken we de opbrengsten uit het project Grip op Leerpotentieel. In dit praktijkonderzoek is samen met mbo-docenten formatief evalueren ontwikkeld en gevolgd. Het doel van het project was om studenten op Entree- en mbo-2 opleidingen meer leersucces te laten ervaren bij de basisvakken Nederlands en rekenen.

Deelnemers:

De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Tijdsinvestering:

Vier werkbijeenkomsten van een dagdeel. Bij elke bijeenkomst hoort een leesopdracht en een praktijkopdracht voor de eigen lespraktijk.

Datum:

Op aanvraag

Locatie:

De training wordt incompany verzorgd.

Contactpersoon:

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

Femke Scheltinga: femke.scheltinga@itta.uva.nl

020 - 525 3844

Kosten:

Op aanvraag.

Link:

Informatie over project Grip op Leerpotentieel

Voor rekenen zie https://elbd.sites.uu.nl/2018/05/29/grip-op-leerpotentieel/

  • Doelgroepen:
  • MBO