9 feb. 2021 - 11:31:01 Publicatiedatum: 4 februari 2021

Hoe komen we naar B1? - webpagina online!

Handgrepen voor docenten NT2

In de nieuwe inburgeringswet wordt het streefniveau B1. Natuurlijk hebben inburgeraars meer aan dat hogere taalniveau. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

BVNT2 en ITTA bevragen docenten, opleiders, ex-inburgeraars, wetenschappers en andere speicialisten naar mogelijkheden om B1 haalbaar maken voor zoveel mogelijk inburgeraars. Hun inbreng krijgt vorm in blogs, interviews, pitches, webinars, studiemiddagen en artikelen. De eerste resultaten zijn nu online: bvnt2.org/hoekomenwenaarb1

Bijeenkomsten

De Werkgroep Inburgering van de BVNT2 en ITTA UvA verzorgen zes bijeenkomsten waarin een enthousiast, gevarieerd en deskundig gezelschap met elkaar bespreekt wat de succesfactoren zijn en hoe dat er in de praktijk uitziet. Uitgangspunt van de bijeenkomsten is, dat we verkennen hoe het wèl kan - alle argumenten voor de moeilijkheden die er ook zullen zijn, zijn immers gevoeglijk bekend.

Er zijn nu vier bijeenkomsten geweest, de vijfde en zesde bijeenkomst vinden plaats in maart. Helaas zijn de bijeenkomsten al helemaal vol en kunnen we nieuwe belangstelling van docenten niet meer verwerken. Maar u kunt wel profiteren van de resultaten en via het forum op de webpagina reageren op de inhoud.

Wat levert het op?

Op basis van de bijeenkomsten worden er producten voor verspreiding van de opbrengsten ontwikkeld:

  • Webinars met presentaties waaraan net zoveel docenten kunnen deelnemen als er belangstelling is.
  • Blogs, interviews en pitches over de inzichten en waarin de succesfactoren worden toegelicht. Deze zullen vrij beschikbaar zijn via bvnt2.org/hoekomenwenaarb1
  • We verzamelen ook de tips die uit de SZW-pilots komen die in het land plaatsvinden rond de B1-route van inburgering. Ook deze zijn te vinden op bvnt2.org/hoekomenwenaarb1
  • Artikelen in Tijdschrift Les.
  • Een gratis online ebook (in pdf) met alle blogs, te downloaden via de website van de BVNT2.
  • Workshops en masterclasses op de jaarlijkse conferentie van de BVNT2 in 2021.
  • Twee studiemiddagen voor leden van de BVNT2.

Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van SZW.