16 jun. 2020 - 13:40:41 Publicatiedatum: 15 juni 2020

Leervragen van anderstaligen: onderzoek naar vrijwilligersaanbod

Past het aanbod van bibliotheken en vrijwilligersorganisaties bij de leerbehoefte?

Digi(taal)cafés, Dutch Borrels en inburgerspreekuren: er is een breed aanbod bij bibliotheken en vrijwilligersorganisaties voor anderstaligen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Het ITTA onderzoekt de komende maanden of dit aanbod ook aansluit op hun leerbehoeften en waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit gebeurt in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en Het Begint met Taal.

Welke leervragen hebben anderstaligen op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden? Is het huidige ondersteuningsaanbod afdoende om aan die leervragen tegemoet te komen? Waar sluiten leervragen en ondersteuningsaanbod op elkaar aan en waar niet?

Het onderzoek levert onder meer het volgende op:

  • een beschrijving van subgroepen anderstaligen;
  • een overzicht van (zelfstudie)leermiddelen voor anderstaligen;
  • een overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod bij bibliotheken, Taalhuizen en Het Begint met Taal-organisaties;
  • aanbevelingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het doel van dit onderzoek is om bibliotheken en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het inrichten van hun aanbod zodanig dat dit aansluit op leervragen van anderstaligen, onder andere in aanloop naar de Wet Inburgering die op 1 juli 2021 van kracht wordt.