10 jun. 2021 - 17:32:23 Publicatiedatum: 9 juni 2021

Werken aan taalontwikkeling in VO

Ondersteuningsaanbod voortgezet onderwijs vanaf september 2021

Een nieuw schooljaar betekent volop nieuwe kansen voor taalontwikkeling van je leerlingen. Wil je het leesonderwijs bij jou op school een impuls geven door breed in te zetten op leesvaardigheid en leesmotivatie? Of zoek je manieren om NT2-leerlingen doelgericht te ondersteunen? Staat woordenschat het komend jaar schoolbreed op de agenda? Ook in het nieuwe schooljaar kun je weer kiezen uit verschillende professionaliseringsvormen voor jezelf of voor je docententeam.

Meer en beter lezen in alle vakken

Succes in de zaakvakken hangt samen met het gemak waarmee leerlingen de teksten lezen en begrijpen. Door te lezen doen leerlingen immers vakkennis op. In deze training ga je praktisch aan de slag met onderwerpen zoals interactie rondom teksten, de inzet van leesvaardigheid als middel om vakkennis op te doen en het bevorderen van leesmotivatie. Zo kun je het lees- en leersucces bij jou op school een impuls geven.

Inspiratiesessie Drieslag NT2

Tijdens inspiratiesessie maakt het gehele docententeam kennis met de Drieslag NT2: hoe maak je de schoolse omgeving NT2-proof? En welke manieren zijn er om NT2-ondersteuning binnen de school slim te organiseren? De bijeenkomst is een ‘opwarmer’ om daarna als team aan de slag te kunnen met NT2-begeleiding op je school.

O jee, een NT2-leerling in de klas

In alle vormen van ons regulier onderwijs stromen steeds meer NT2-leerlingen in. Deze leerlingen zitten nog midden in hun taalleerproces en hebben extra ondersteuning nodig om de inhoud van de praktijk- en zaakvakken te begrijpen. Welke ondersteuning kun je als docent hen bieden? In de training krijg je inzicht in het proces van NT2-ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van je NT2-leerlingen. Ook gaan we aan de slag met het NT2-proof maken van eigen lesmaterialen en het organiseren van NT2-ondersteuning binnen jouw school. 

Heb je andere vragen over het taalonderwijs op school? Neem contact met ons op of kijk voor ons overige trainings- en ondersteuningsaanbod op Wat wij doen | Voortgezet onderwijs.