Beweging in het Nt2-veld

Succesfactoren Nt2, deel 3

Auteur:

Elwine Halewijn


Publicatiedatum: 2010

Artikel in LES 166. Al twee keer eerder publiceerde Les over het onderzoek naar succesfactoren Nt2 dat uitgevoerd wordt in opdracht van het ministerie van VROM. Eind 2008 en begin 2009 werd verslag gedaan van de literatuur- en expertraadpleging uitgevoerd door Cito, op zoek naar de veronderstelde succesfactoren van Nt2-onderwijs.

Lees het artikel: Beweging in het NT2-veld