De kleinste taalelementen in het grote CP-verband

De drieweg-aanpak van uitspraak

Auteur:

Yolande Timman


Publicatiedatum: 2007
Type publicatie: Archief

Verschenen in Vakwerk 4 BV NT2 4 - Veel NT2-trajecten worden in het kader van de nieuwe inburgering ingericht rond de Cruciale Praktijksituaties (CP's). Hoe zorg je ervoor dat de cursisten in dergelijke doel-, doe- en praktijkgerichte cursussen hun (sub)vaardigheden, waaronder uitspraak en verstavaardigheid, ontwikkelen? Aan de hand van praktijkervaringen met een uitspraakprogramma in een CP-gericht traject Taal en Ouderbetrokkenheid zal een valkuil van dergelijke cursussen besproken worden.