Inburgeren? Ik woon hier al 20 jaar!

Auteur:

Bregje Kaars Sijpesteijn


Publicatiedatum: 2006
Type publicatie: Archief

Artikel in LES 144 - Voor het ontwikkeltraject 'Stimuleren Werkende Inburgeringsplichtigen' van het Frontoffice Inburgering zijn in de eerste helft van 2006 bij zes grote bedrijven pilots uitgevoerd waarbij werknemers cursussen kregen aangeboden ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsexamen.