17 okt. 2019 - 10:30:10 Publicatiedatum: 9 oktober 2019

[BLOG] #Ouderwijs

Jacqueline de Maa

Of je nu naar de Luizenmoeder kijkt of de (sociale)media volgt, de relatie tussen ouders en school lijkt niet al te best. Wangedrag van ouders, scholen die kinderen en ouders wegsturen, gebrek aan passend onderwijs; het lijkt wel alsof alles gepolariseerd of zelfs gejuridiseerd is. En dat is jammer, want een goede samenwerking tussen ouders en school is van groot belang voor de kinderen en blijkt in de praktijk wel degelijk mogelijk.

Juf Ank

Natuurlijk weten we best dat het in de media om uitwassen gaat en de werkelijkheid genuanceerder is. Maar terwijl we lachen om juf Ank en gruwelen van de ouder die pleit voor een surprise-keuring om haar prinsesje te beschermen tegen teleurstelling, ontstaat er toch een frame. Een frame dat ouders en school tegenover elkaar zet in plaats van naast elkaar. Een frame dat geroddel op het schoolplein en in de lerarenkamer versterkt. Praten met elkaar verandert in praten over elkaar. En dit frame gaat ten koste van de ontwikkeling van kinderen en van wat echt belangrijk is.

Laaggeletterdheid

Voor alle kinderen is het beter dat ouders en school goed samenwerken. Een goed educatief thuismilieu versterkt immers de (taal)ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen met laaggeletterde ouders is deze samenwerking zelfs essentieel. We weten al sinds jaar en dag dat kinderen van laaggeletterden een grotere kans hebben om zelf ook laaggeletterd te blijven, de zogenaamde intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid. Juist voor deze kinderen en hun ouders kunnen we het ons niet permitteren om te blijven hangen in gemakkelijke beeldvorming.

Ouderwijs: een positief frame

Belangrijk dus om het frame te doorbreken en te focussen op wat nodig is voor de ontwikkeling van kinderen en op samenwerking tussen ouders en school. Wat kunnen ouders doen om de (taal)ontwikkeling van hun kind te versterken? Wat kunnen scholen doen om ouders daarbij te ondersteunen?

Het ITTA en Sardes ontwikkelden vanuit Tel mee met Taal een wegwijzer voor de samenwerking tussen ouders en onderwijs: www.ouderwijs.net. Ouderwijs.net is een platform voor professionals in het po en vo. Het biedt inspiratie, ervaring en expertise voor de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Met een scan, instrumenten, praktijkvoorbeelden en literatuur kunnen scholen de relatie met ouders in kaart brengen en versterken. Tijd voor ontwikkeling, tijd voor goede voorbeelden, tijd voor een nieuw positief frame. #ouderwijs #samenwerking