21 apr. 2022 - 10:49:14 Publicatiedatum: 31 maart 2022

Inburgeringsdocenten gezocht voor pilot: observatieinstrument leervaardigheid

Observatieinstrument TOVII voor bepalen passende inburgeringsroute

Om gemeenten en taalaanbieders te ondersteunen in het bepalen van een passende inburgeringsroute, ontwikkelen we een observatieinstrument: de TOVII. Taaldocenten en andere begeleiders tijdens de Startklas krijgen met het instrument beter zicht op de leervaardigheid van de inburgeraar in een schoolse setting. Na een observatieperiode van een aantal weken, scoort de docent op 24 criteria wat hij bij de inburgeraar ziet.

We zoeken docenten die het instrument verder willen pilotten met inburgeraars die onder de WI2022 vallen.

Kijk op TOVII - oproep voor pilotdocenten.

(TOVII staat voor Trajectadvies Observatie Verlende Intake Inburgering.)