18 jun. 2020 - 15:09:43 Publicatiedatum: 11 juni 2020

Studiedag Mbo Taalacademie 25 september 2020

Over lezen gesproken! Bevorderen van tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier in het mbo

De studiedag 'Over lezen gesproken!' staat in het teken van het bevorderen van tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier in het mbo.
Er zullen plenaire lezingen plaatsvinden waarna we in gesprek gaan met de sprekers en andere experts. Ons staat een dynamisch en interactief programma voor ogen, waarin we de deelnemers ruimte bieden om deel te nemen aan de discussie.

We willen op 25 september erg graag weer bij elkaar komen en we houden uiteraard rekening met de dan geldende coronamaatregelen. We zullen gebruik maken van live-streaming media. Hoe het programma precies verloopt en hoeveel mensen we kunnen ontvangen, weten we begin september.

De sprekers:

  • De toekomst van het lezen. Leesbegrip in het digitale tijdperk. Adriaan van der Weel, Universiteit Leiden
  • Online lezen en digitale geletterdheid. Inge van Meelis, ITTA, Universiteit van Amsterdam
  • Lezen rond betekenisvolle (vak)contexten. Erna van Koeven, Hogeschool Windesheim
  • Waarom je je kop bij het lezen moet houden. Lidewijde Paris, De Leesambassade
  • Vrij lezen. Leesbevordering en leesmotivatie in het mbo. Kees Broekhof, Sardes

De dag wordt muzikaal omlijst door het De Kift combo.

Voor leden is de studiedag gratis. Wilt u zich aanmelden? Ga naar www.mbotaalacademie.nl

Download hier de flyer van de Mbo Taalacademie 2020-2021