11 mei 2020 - 13:07:15 Publicatiedatum: 5 februari 2020

Nieuwe ISK-methode Kennis in de Klas (KIK)

KIK Mens & Maatschappij: NT2 en vakinhoud ineen!

Kennis in de Klas (KIK) geeft je handvatten om taalontwikkelend te kunnen werken in de vaklessen in de ISK. De leerlingen werken in Kennis in de Klas  aan taal én vakkennis. In februari 2020 verschijnt de uitgave KIK Mens & Maatschappij.

De methode bestaat uit een online leeromgeving en een werkboek. Hierin maken ISK-leerlingen kennis met thema’s zoals de plaats van de leerling in zijn eigen omgeving, het vormen van een mening en de Nederlandse democratie. In KIK krijgen de leerlingen onmisbare school- en vaktaalwoorden aangereikt. Ook werken ze aan schoolse vaardigheden zoals samenvatten en presentaties geven. Daarmee bereidt KIK de leerlingen voor op het reguliere onderwijs. Zo zijn jouw ISK-leerlingen klaar voor de toekomst en kunnen ze presteren op hun eigen niveau.

KIK Mens & Maatschappij is ontwikkeld door het ITTA en uitgegeven door de NT2-afdeling van Boom Uitgevers Amsterdam.

Als vakdocent aan de slag met NT2

Ben je op zoek naar handvatten om taalontwikkelend te kunnen werken in de vaklessen? Meld je dan aan voor een training NT2 voor vakdocenten in de ISK.
En ben je benieuwd hoe de nieuwe methode KIK daarin een rol kan spelen? Bekijk de training Werken met ISK-methode Kennis in de Klas.

Meer informatie over de trainingen vind je op de website van het ITTA.

Meer informatie?

Heb je vragen over de methode of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lies Alons of Anne Marije de Goeijen.

Wil je KIK Mens & Maatschappij uitproberen of bestellen? Dat kan via Boom Uitgevers NT2.