15 nov. 2019 - 20:19:58 Publicatiedatum: 14 november 2019

Werkconferentie Vakonderwijs en Geletterdheid

Meld je nu aan!

Op vrijdag 6 december vindt in Amersfoort de werkconferentie Vakonderwijs en Geletterdheid plaats. Het thema van de conferentie is: Hoe werk je als school aan een taaloffensief in de (zaak)vakken. Lezen is immers ingebed in lezen, praten en schrijven over vakinhouden. 

Waarom een taalgerichte aanpak

Bij een taalgerichte aanpak snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds biedt de vakleraar zijn leerlingen gerichte taalsteun waardoor zij beter toegang krijgen tot vakinhoud en denk- en werkwijzen van het vak, de vakdoelen: ‘Zo zeggen we dat als biologen'. Anderzijds ontwikkelen de leerlingen samen met die vakspecifieke denk- en werkwijzen bepaalde taalvaardigheden die in een geletterde samenleving onontbeerlijk zijn. Ze leren complexe teksten over vakinhouden lezen en begrijpen en ze leren zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit te drukken over allerlei onderwerpen die in het onderwijs (en de samenleving) aan bod komen.

Het programma

In aansprekende plenaire presentaties en workshops bespreken opleiders, leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, onderzoekers uit het hele land hun ervaringen met vragen als:

  • Wat is kenmerkend voor de taal van specifieke vakken en hoe onderwijs je dat?
  • Wat is passende taalsteun in vakken en hoe kun je die leren geven?
  • Hoe kan een vakleraar hierin samenwerken met collega's?
  • Welke rol speelt de schoolorganisatie c.q. het taalbeleid op school hierin?
  • Hoe zet je een breed professionaliseringstraject op dat echt effect heeft in de klaspraktijk?
  • Welke kansen biedt taalgericht vakonderwijs voor inclusief werken met nieuwkomers?

Meer weten?

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ondersteunt al bijna twintig jaar de ontwikkeling en implementatie van een taalgerichte onderwijsaanpak in alle vakken. Het Platform is een samenwerkingsverband tussen instellingen voor onderzoek, ontwikkeling, opleiding en advies, waarvan het ITTA onderdeel uitmaakt. Kijk voor meer informatie op www.taalgerichtvakonderwijs.nl

Aanmelden kan t/m 18 november via deze link.