NT2-studenten in het mbo

Mbo- en Entree-opleidingen krijgen steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige studenten. Deze studenten zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. In het mbo kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De studenten moeten zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken en functioneren op stage- of werkplek.

Studenten met een andere moedertaal hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen én om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat er NT2-kennis aanwezig is in het middelbaar beroepsonderwijs.  Wij ondersteunen opleidingsteams in het realiseren van een adequaat onderwijsprogramma en bieden scholing aan taal- en vakdocenten. Bekijk hier onze NT2-training.

O jee, een NT2-leerling in de klas

Elke docent kan de NT2-student ondersteunen en begeleiden. Het ITTA heeft samen met LOWAN een NT2-handreiking voor docenten VO en MBO gepubliceerd.  Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden. Bekijk hier de handreiking Ojee een NT2-leerrling in de klas! en het bijbehorende filmpje.

Advies en ondersteuning

Als u met het hele team een verandering wilt inzetten, bijvoorbeeld schoolbreed werken aan NT2-ondersteuning op maat of het opzetten van taalbeleid, dan denken we graag met u mee. We kijken daarbij naar de situatie op school, inhoud van de opleiding, samenstelling van de studentpopulatie en de kennis en ervaring van uw team.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over taalontwikkeling in het mbo? Bekijk hier onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw school of meer informatie over ons NT2-ondersteuningsaanbod?

Neem dan contact op met Tiba BolleInge van Meelis of Lies Alons.