Taalbewust beroepsonderwijs

Wie taalbewust lesgeeft, weet de studenten te activeren en het onderwijs voor de studenten begrijpelijker en aantrekkelijk te maken. Een grote uitdaging ligt bij het omgaan met verschillen in tempo, taalniveau, leerstijl, interesse en kennis van de studenten.

Dit vraagt om aanpassing van werkvormen en lesstof aan de kenmerken en taalvaardigheid van de studenten. Hierbij kunnen we u ondersteunen en inspireren!

Onze visie

De verwerving van taalkennis en die van vakkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Wanneer je hier als docent bewust op inspeelt, betekent dat een stimulans voor zowel de kennisontwikkeling als de taalontwikkeling van de studenten. 

Taalbewust beroepsonderwijs

Het ITTA gaat uit van de principes van taalbewust beroepsonderwijs, waarin vijf vuistregels voor taalbewust lesgeven centraal staan. Door deze regels toe te passen, worden de lessen en leersituaties betekenisvol en leerzaam. Bekijk hier de beschrijving van de vijf vuistregels.

Training taalbewust beroepsonderwijs

Effectief, efficiënt en uitdagend onderwijs voor de studenten! Dat willen alle docenten in het mbo. Hoe richt je je lessen Nederlands zo in dat studenten geactiveerd worden en met aandacht en plezier de lessen volgen? Bekijk hier onze training voor opleidingsteams.

Advies en ondersteuning

Als u met het hele team een verandering wilt inzetten richting een taalbewust curriculum, bijvoorbeeld teambreed wil werken aan taalontwikkelend lesgeven of het opzetten van taalbewust onderwijsprogramma denkt het ITTA graag met u mee. 

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over taalontwikkeling in het mbo? Bekijk hier onze publicatie Taalbewust beroepsonderwijs.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw school of meer informatie over ons scholingsaanbod? Neem dan contact op met Tiba Bolle of Inge van Meelis.

 • Doelgroep:
 • Mbo
 • Trefwoorden:
 • Entree,
 • docenten,
 • entree-opleiding,
 • mbo,
 • nederlands,
 • taalbewust,
 • taalgericht,
 • taalontwikkeling,
 • training