16 jun. 2020 - 14:25:51 Publicatiedatum: 16 juni 2020

Elke leerling aan het lezen!

Leesbevordering in tijden van afstandsonderwijs

Hoe houd je leerlingen aan het lezen nu ze meer thuis zijn? En hoe kun je op school gericht verder werken aan leesbevordering? Leesvaardigheid is belangrijk voor alle leerlingen. Daar is iedereen het wel over eens. Veel leerlingen hebben echter moeite met lezen en lezen niet graag. Om het leesniveau op peil te houden en te verbeteren is het maken van leeskilometers nodig. Tips en handvatten om leerlingen op afstand aan het lezen te krijgen.

Toolbox

We gaven in de nieuwsbrief van maart 2020 drie tips om leerlingen op afstand aan het lezen te krijgen:

  1. Zorg voor ruim, gevarieerd (online) leesaanbod
  2. Geef leerlingen de ruimte voor eigen tekst- of boekkeuze
  3. Laat leerlingen een interactieve opdracht gekoppeld aan de leesopdracht maken

Deze tips sluiten aan bij het praktijkonderzoek “Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij…”, waarin we in samenwerking met de Radboud Universiteit en het Expertisecentrum Nederlands een toolbox voor leesbevordering hebben ontwikkeld. Geen lezer is hetzelfde en de motivatie om te lezen kan per leerling verschillend zijn. De toolbox bevat verschillende materialen om op maat te werken aan leesbevordering: een leesmotivatievragenlijst, een format voor een leesplan en handreikingen om te differentiëren op het gebied van leesbevordering.

Lesbrieven

Hoe werk je nu concreet aan leesbevordering in tijden van afstandsonderwijs? Bij de drie tips zijn lesbrieven voor het vo en mbo verschenen, speciaal afgestemd op onderwijs op afstand. We delen er in deze nieuwsbrief graag een met u. In de lesbrief ‘Lees eens wat anders’ gaan de leerlingen in hun eigen huis op zoek naar leesvoer. Ze lezen iets wat zij zelf interessant vinden en gaan aan de slag met het maken van foto’s bij wat ze lezen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over lezen bij u op school? Of wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten op het gebied van lezen en leesbevordering? Meld u dan aan via info@itta.uva.nl o.v.v. ‘Leesbevordering’ om op de hoogte te blijven.