Praktijkgericht taal leren -  inburgering

Wat weten we al?

Via praktijkgericht leren breidt de inburgeraar zijn taalcontact uit. En taalcontact is een van de grootste succesfactoren voor het leren van een taal. Wie veel met moedertaalsprekers praat, leert de taal gemakkelijker en sneller. Nu de inburgeringseis B1 is, wordt het kunnen profiteren van taal leren ín de les en buíten de les belangrijker. Wat weten we al, wat is beschikbaar?

Wat is praktijkgericht taal leren?

We onderscheiden praktijkgericht leren in de les en praktijkgericht leren buiten de les. In de les sluit de docent aan op wat de cursisten nodig hebben buiten de les: wat hebben ze nodig, waar willen ze naartoe? De docent haalt 'de praktijk' de les in.

Bij praktijkgericht leren buiten de les gaat het juist om acties van de cursist buiten de les waar hij zijn Nederlands mee kan verbeteren. Bijvoorbeeld met een opdracht om uit te zoeken welke soep uit de supermarkt het meest gezond is. Een praatje te maken met iemand bij de bushalte. Een vraag te stellen aan een instantie via de telefoon. Met dit soort buitenschoolse praktijkgerichte opdrachten wordt de drempel tot contact met Nederlandssprekenden verlaagd.

Voor wie is praktijkgericht taal leren geschikt?

Voor iedereen! Praktijkgericht leren kan op alle niveaus, ook bij beginners en bij alfa-cursisten. Maar ook bij cursisten die zich voorbereiden op een Staatsexamen NT2. Een praktijkgerichte aanpak hoeft niet per definitie extra werk op te leveren voor de docent. Het vraagt een bepaalde manier van werken en denken, waarbij doelgerichtheid, motivatie en grip krijgen op het eigen (taal)leerproces centraal staan. 
In de pdf Bijlage Praktijkgericht taal leren hieronder vindt u enkele concrete suggesties en voorbeelden voor wat u in de les kunt doen. Daarnaast hebben we een selectie van (links naar) artikelen en publicaties, gratis materialen en relevante websites over praktijkgerichte onderwerpen opgenomen.

Meer weten?

Publicaties en artikelen

Gratis materialen

Links naar verschillende praktijkgerichte projecten en onderwerpen

Meer informatie

Al ruim 30 jaar ontwikkelt het ITTA werkwijzen voor praktijkgericht taal leren. Bij Nederlands op de Werkvloer, praktijkgericht leren in de inburgering, werkstages, taalstages, oriëntatie op de arbeidsmarkt, buitenschools leren met vrijwilligers: taal voor en door de praktijk staat centraal.

Voor meer informatie of een ondersteuningsvraag kunt u contact opnemen met  Bregje Kaars Sijpesteijn: bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl / 020-246 6166.