30 mrt. 2020 - 11:07:36 Publicatiedatum: 4 februari 2020

Trainingsaanbod voor docenten en coördinatoren

Voorjaar 2020

Maak een slag in de effectiviteit van je inspanningen! We bieden de komende maanden weer verschillende trainingen aan.

Voor docenten in inburgering en volwasseneneducatie

Korte opleiding Nederlands op de Werkvloer (NT2)
Opleiding docent Basisvaardigheden: Module NT1
Opleiding docent Basisvaardigheden: Module Coaching

Voor docenten in het mbo

Scholing NT2 voor mbo-docenten
Korte opleiding taaldidactiek voor mbo-docenten
Training taalassessor Nederlands
Training taalassessor Engels
Training formatief evalueren en differentieren in de taalles

Voor docenten in het reguliere voortgezet onderwijs 

O jee, een NT2-leerling in de klas!
NT2-beleid in het reguliere vo
Leesbevordering op maat - vmbo

Voor docenten in de ISK

Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK
Werken met een verlengde intake in de ISK
NT2 voor vakdocenten in de ISK
Werken met woorden in de ISK
Een leerlijn voor de alfaklas ISK

Voor docenten in de VVE / PO

Train-de-trainer Het Ei van Columbus